[Dịch Sơ] Phi tinh tử vi đấu sổ 『 nhập môn thiên 』< lương nhược du >

    Phi tinh tử vi đấu sổ 『 nhập môn thiên 』      < lương nhược du >

    Nhất, thuộc ở tại phi tinh phái < tinh diệu giải thích >

Tử Vân Tiên Sinh luận tính chất tinh diệu-紫云先生论斗数星曜赋性谈些什么

Chỉnh sửa một số yếu tố của sao tử vi trong các sách cổ

Chỉnh sửa một số yếu tố của sao tử vi trong các sách cổ:

Sao Tử vi

- Tử vi nằm ở cung tý hoặc ngọ, có các sao hoá khoa, hoá quyền hoá lộc chiếu vào là người kiệt xuất giỏi giang.

- Mệnh ở cung sửu có sao tử vi ban đầu là người có tiếng nói, sau này sẽ nhận chức lớn

- Tử vi cư ngọ không có kình dương đà la thì những người sinh năm giáp đinh kỉ sẽ làm chức lớn trong chính quyền.

- Nam sao tử vi ở hợi, nữ sao tử vi ở dần, người sinh năm nhâm, năm giáp sẽ được phú quý đầy đủ.

Vài điểm trọng yếu vê Tứ hóa - trưởng môn Tân Hà Lạc Phái Tăng Quốc Hùng -Phương ngoại nhân (Chiến Nguyễn sơ dịch)

    Tử vi đấu sổ phi Tinh Tứ Hóa khí sổ để ý tượng ý nghĩa: Khí chỉ là thái cực, là vũ trụ vạn vật sanh thành căn nguyên, tự thủy tồn tại ở vô hạn thời không trong, kỳ cực hạn có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng bé, nhưng không phải là linh hoặc không có. Ví dụ như chỉnh một vũ trụ có nhất thái cực, một chỉ tế bào cũng có nhất thái cực, thậm chí cấu thành chỉ tế túi mỗi một phần tử, cũng đều các hữu nhất thái cực. Thái cực là khí, là vũ trụ vạn có nguồn sinh lực, hóa thành âm dương, âm dương giao cấu mà dưỡng dục vạn vật; trong vạn vật phục đều là hàm uẩn trước thái cực.

Ví dụ 01 về Tứ Hóa Phi Tinh - Lương Nhược Du

1. "Phu thê " 〈 bính dần 〉 hóa liêm trinh phi hóa kỵ nhập "Cung mệnh ", phùng "Điền trạch " 〈 tân mùi 〉 lấy văn xương cũng phi hóa kỵ nhập "Cung mệnh ", xếp thành song kị. < Phê: Đến đây tức lấy "Truy kị " thủ pháp tổ hợp kỳ không tốt nhân duyên, rõ ràng rời khỏi gia đình và hôn nhân ẩn núp tổn hại. >

2. Mà kỳ "Cung phụ mẫu " 〈 kỷ tị 〉〈 hôn nhân điền trạch 〉 thì lấy văn khúc phi hóa kỵ nhập "Thiên di " 〈 giáp tuất 〉 xung "Cung mệnh " . < Phê: Lần thứ hai lấy "Truy kị " thủ pháp tổ hợp và sự kiện "Tương quan liên " nhân duyên".

Xem Ngày Tốt Xấu Thứ 2 ngày 16-10-2017Thông tin chung về ngày
Thứ 2: 16-10-2017 - Âm lịch là ngày 27-8 - Bính Tí 丙子[Hành: Thủy], tháng Kỷ Dậu 己酉[Hành: Thổ].
Ngày: Hoàng đạo [Tư Mệnh].

Xem Ngày Tốt Xấu Thứ 2 ngày 15-10-2017Thông tin chung về ngày
Chủ nhật: 15-10-2017 - Âm lịch là ngày 26-8 - Ất Hợi 乙亥[Hành: Hỏa], tháng Kỷ Dậu 己酉[Hành: Thổ].
Ngày: Hắc đạo [Nguyên Vũ].

Tử vi hàng ngày: Chủ nhật của bạn 15/10/2017

Hôm nay Bảo Bình thật là đẹp và dễ thương trong mắt mọi người, bạn cứ vui vẻ và thoải mái như chẳng có gì phiền muộn ấy, và hôm nay bạn đã làm được, sống hết mình, yêu thương vừa đủ, chủ nhật của bạn trôi qua thật êm đềm. Tiếp tục cùng Blog »

Tử vi hàng ngày: Thứ bảy của bạn 14/10/2017

Hôm nay là ngày hết sức bận rộn của Nhân Mã, cần phải căng sức giải quyết nhiều sự tình, đi đi lại lại mất công mất sức. Vì thế bạn hãy chuẩn bị tinh thần, đừng thoái chí nản lòng, cố gắng lên, dù tiêu tốn cuối tuần nhưng được việc là tốt rồi. »

Những câu phú nên thận trọng áp dụng

Bài viết về những câu phú nên thận trọng áp dụng trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Những câu phú là những câu văn vần do cổ nhân ghi chép lại, sau môt thời gian khá kinh nghiệm về kết quả cũng như sự phối hiệp giữa các hành tinh mà nên ảnh hưởng. Sở dĩ phải làm thành văn vần như có ý định: trước mắt là dễ nhớ, sau để người đi sau lấy đó mà tìm kiếm thêm nếu còn những khía cạnh nào chưa được hoàn hảo hay sơ sót trên phương diện nào.

Trang