Kiến Thức Tử Vi

Xem lá số tử vi : Lập lá số và giải đoán hoàn toàn miễn phí tại http://tuvi.dichhoc.com

Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Tuất) có các sao Thái âm,Thiên hình

Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Tuất) có các sao Thái âm,Thiên hình

Mắt bị thương vì va chạm nhằm vật kim khí bén nhọn

Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Ngọ) có các sao Thái âm,Thiên hình

Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Ngọ) có các sao Thái âm,Thiên hình

Mắt bị thương vì va chạm nhằm vật kim khí bén nhọn

Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

Hành năm BÍNH NGỌ (THỦY) đồng hành với hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY)

Hành năm BÍNH NGỌ (THỦY) đồng hành với hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY)

Bình thường

Tử vi giảng minh

Hành can tuổi BÍNH NGỌ (THỦY) và hành can năm BÍNH NGỌ (THỦY) bình hòa

Hành can tuổi BÍNH NGỌ (THỦY) và hành can năm BÍNH NGỌ (THỦY) bình hòa

Trung bình

Tử vi giảng minh

Hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY) khắc hành năm ẤT TỊ (HỎA)

Hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY) khắc hành năm ẤT TỊ (HỎA)

Tốt nhì

Tử vi giảng minh

Hành can năm ẤT TỊ (MỘC) sinh hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Hành can năm ẤT TỊ (MỘC) sinh hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Tốt nhất

Tử vi giảng minh

Hành can năm GIÁP THÌN (MỘC) sinh hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Hành can năm GIÁP THÌN (MỘC) sinh hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Tốt nhất

Tử vi giảng minh

Hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY) khắc hành năm GIÁP THÌN (HỎA)

Hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY) khắc hành năm GIÁP THÌN (HỎA)

Tốt nhì

Tử vi giảng minh

Hành năm QUÝ MÃO (KIM) sinh cho hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY)

Hành năm QUÝ MÃO (KIM) sinh cho hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY)

Tốt nhất

Tử vi giảng minh

Hành can năm QUÝ MÃO (THỦY) khắc hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Hành can năm QUÝ MÃO (THỦY) khắc hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Xấu, suy bại

Tử vi giảng minh

Trang