Kiến Thức Tử Vi

Xem lá số tử vi : Lập lá số và giải đoán hoàn toàn miễn phí tại http://tuvi.dichhoc.com

Tử Vân Tiên Sinh luận tính chất tinh diệu-紫云先生论斗数星曜赋性谈些什么

Chỉnh sửa một số yếu tố của sao tử vi trong các sách cổ

Chỉnh sửa một số yếu tố của sao tử vi trong các sách cổ:

Sao Tử vi

- Tử vi nằm ở cung tý hoặc ngọ, có các sao hoá khoa, hoá quyền hoá lộc chiếu vào là người kiệt xuất giỏi giang.

- Mệnh ở cung sửu có sao tử vi ban đầu là người có tiếng nói, sau này sẽ nhận chức lớn

- Tử vi cư ngọ không có kình dương đà la thì những người sinh năm giáp đinh kỉ sẽ làm chức lớn trong chính quyền.

- Nam sao tử vi ở hợi, nữ sao tử vi ở dần, người sinh năm nhâm, năm giáp sẽ được phú quý đầy đủ.

Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Tuất) có các sao Thái âm,Thiên hình

Đại vận ở cung Phụ mẫu (tại Tuất) có các sao Thái âm,Thiên hình

Mắt bị thương vì va chạm nhằm vật kim khí bén nhọn

Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Ngọ) có các sao Thái âm,Thiên hình

Tiểu vận ở cung Huynh đệ (tại Ngọ) có các sao Thái âm,Thiên hình

Mắt bị thương vì va chạm nhằm vật kim khí bén nhọn

Tử vi đẩu số tân biên - Vân Đằng Thái Thứ Lang

Hành năm BÍNH NGỌ (THỦY) đồng hành với hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY)

Hành năm BÍNH NGỌ (THỦY) đồng hành với hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY)

Bình thường

Tử vi giảng minh

Hành can tuổi BÍNH NGỌ (THỦY) và hành can năm BÍNH NGỌ (THỦY) bình hòa

Hành can tuổi BÍNH NGỌ (THỦY) và hành can năm BÍNH NGỌ (THỦY) bình hòa

Trung bình

Tử vi giảng minh

Hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY) khắc hành năm ẤT TỊ (HỎA)

Hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY) khắc hành năm ẤT TỊ (HỎA)

Tốt nhì

Tử vi giảng minh

Hành can năm ẤT TỊ (MỘC) sinh hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Hành can năm ẤT TỊ (MỘC) sinh hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Tốt nhất

Tử vi giảng minh

Hành can năm GIÁP THÌN (MỘC) sinh hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Hành can năm GIÁP THÌN (MỘC) sinh hành can tuổi BÍNH NGỌ (HỎA)

Tốt nhất

Tử vi giảng minh

Hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY) khắc hành năm GIÁP THÌN (HỎA)

Hành Mệnh BÍNH NGỌ (THỦY) khắc hành năm GIÁP THÌN (HỎA)

Tốt nhì

Tử vi giảng minh

Trang